191012_Typhoon_011_Kishou-Chou_EiseiGazou_1011-1200Mono